Aktualno

Napredovanje del na projektu 'Oskrba s pitno vodo Sodražica - Ribnica - Kočevje'
V občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje se po predvideni dinamiki nadaljujejo dela na projektu oskrbe s pitno vodo SORIKO, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
V občini Sodražica so se že letos izvedla gradbena in instalacijska dela na vodovodu ulica Na Pesek - čistilna naprava Sodražica ter se zaključila na vodohranu Globel (Sedlo). Na odseku vodovoda med čistilno napravo Sodražica in vodohranom Sodražica potekajo gradbena in montažna dela. Na vodovodu Podstene pa so v teku zemeljska dela za izgradnjo dostopne poti do vodnega zajetja. V polne obsegu se izvajajo gradbena in instalacijska dela tudi na odseku med vodohranom Sodražica in občinsko mejo z Ribnico (trenutno Podgoro). Prav tako se izvajajo gradbena in obrtniška dela na čistilni napravi oz. vodarni v Globeli.
V letošnjem letu se tako načrtuje zaključek del na trasi Sodražica - Lipovšica - občinska meja ter morebiti manjši del na trasi Vinice - Zapotok, ki se bo v večji meri zgradila naslednje leto.
(Vir in dodatne informacije: soriko.si)

Obvestilo Lekarne Ribnica
Zaradi letnega dopusta bo Lekarniška podružnica Sodražica od 10. do 28.7.2017 zaprta.
Hvala za razumevanje

Obvestilo o spremenjenem delovnem času Knjižnice Sodražica
Knjižnica Miklova hiša Ribnica obvešča, da Knjižnica Sodražica v juliju in avgustu obratuje po poletnem delovnem času v:
 - ponedeljek od 15. do 19. ure
- sredo od 17. do 19. ure
- petek od 15. do 19. ure 
 

Zahvala za pomoč pri Psoglavskih dnevih 2017
Organizatorja Turistično društvo Sodražica in Občina Sodražica se zahvaljujeta vsem, ki ste kakor koli pomagali pri Psoglavskih dnevih 2017 ter s svojim programom oz. predstavitvijo domače obrti obogatili prireditev.
Hvala sponzorjem in pokroviteljem prireditve ter vsem, ki se ste obiskali Psoglavske dni 2017!

Obvestilo o rekonstrukciji državne ceste
Občina Sodražica obvešča, da bo podjetje CGP d.d. Novo mesto za investitorja Direkcija RS za infrastrukturo in Občino Sodražico dne 3. julija pričela z rekonstrukcijo državne ceste R1-212 odseka Bloška polica - Sodražica in 1120 Sodražica - Žlebič. Dela zajemajo gradnjo meteorne,  fekalne kanalizacije in vodovoda in javne razsvetljave.
Občina Sodražica prosi vse občane in uporabnike cest za razumevanje.
 

Arhiv novic

Razpisi

18. 7. 2017 7:00
Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Rok: 21. 7. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike. Več informacij je objavljenih v priponki. Sporočilo o prostem delovnem mestu ... Preberi več >>

26. 6. 2017 0:00
Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica

Rok: 1. 8. 2017 12:00

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih let, po naslednjih razpisanih sklopih: SKLOP 1: ... Preberi več >>

23. 5. 2017 7:00
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2017

Rok: 6. 6. 2017 10:00

Občina Sodražica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 105/2015 in 12/2017) Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja km ... Preberi več >>

19. 4. 2017 17:40
Javno naročilo 'Obnova voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212 Bloška Polica - Sodražica

Rok: 12. 5. 2017 10:00

Javno naročilo zajema izvedbo vseh potrebnih del za obnovo voziščne konstrukcije in ureditev prehodov za pešce in cestne razsvetljave na cesti R1-212/1119 Bloška Polica - Sodražica, R1-212/1120 Sodražica - Žlebič in R3-653/1363 Sodražica ... Preberi več >>

18. 4. 2017 17:20
JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO KONCESIONARJA ZA IZVEDBO PROJEKTA 'OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO NA OBMOČJU DELA OBČINE SODRAŽICA'

Rok: 23. 5. 2017 10:00

Predmet javnega razpisa je izbira koncesionarja za izvedbo projekta 'Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega izgradnjo, vzdrževanje, obratovanje in upravljanje distribucijskega omrežja. Koncesijsko razmer ... Preberi več >>

31. 3. 2017 15:00
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Rok: 19. 4. 2017 11:00

Občina Sodražica, Trg 25. maja 3,1 317 Sodražica, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, 86/2010, 75/2012, 50/2014 in 76/2015), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju drža ... Preberi več >>

Arhiv razpisov