Aktualno

Opozorilo
Včerajšnji močan veter je tudi v naši občini povzročil nekaj težav - hvala bogu ne hujših.
Delno je bil razkrit gospodarski objekt v Sodražici, v manjši meri pa je bilo tudi nekaj poškodb stanovanjskih stavb in drugih objektov.
Še največ škode je veter povzročil na drevju, kar je povzročilo na državnih in občinskih cestah začasno neprevoznost. Povečini so posledice podrtega drevja na cestah odpravljene, saj so ekipe cestnega podjetja in Komunale Ribnica d.o.o. s pomočjo gasilcev in domačinov že od jutra na terenu in odstranjujejo podrto drevje.
Nekaj težav je veter povzročil na elektro omrežju, tako je v jutranjih urah del občine ostal brez elektrike; vendar je do sedaj Elektro Ljubljana d.d., Nadzorništvo Sodražica že po večini odpravilo težave in zagotovilo normalno oskrbo z električno energijo.
Občina Sodražica opozarja, da je zadrževanje pod poškodovanimi drevesi, zlasti v gozdovih, izredno nevarno, zato ga odsvetujemo.
Občina Sodražica ob tem ponovno svetuje, da se le v nujnih primerih se obrnite na tel. št. 112 oz. za zagotovitev pomoči na Občinski štab CZ (tajništvo občine na tel. 01 83 66 075 oz. obcina@sodrazica.si). Za popravila manjših poškodb na stavbah pa se obrnite neposredno na ustrezno usposobljene izvajalce.

Delo občinskega sveta: 18. redna seja
Občinski svet Občine Sodražica je imel včeraj, v sredo. 6. decembra, na dan sv. Miklavža, 18. redno sejo. Svetnica in svetniki so obravnavali dnevni red, ki je poleg obravnave in potrditve zapisnika ter poročila o realizaciji sklepov zadnje seje vseboval 12 točk.
V drugi obravnavi je tako občinski svet sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč. Vsi trije dokumenti so bili potrjeni brez večjih pripomb že v prvi obravnavi ter dani v javno obravnavo, ki je trajala 30 dni. Za operativni program in pravilnik je bila opravljena 8.11.2017 tudi javna predstavitev in razprava. V javni obravnavi vseh treh dokumentov s strani javnosti ni bilo podanih pripomb, zato je župan predlagane akte posredoval brez dopolnitev v končni sprejem občinskemu svetu. Povzetek vsebine odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod ter pravilnika o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč ter obrazložitev razlogov za sprejem so bili podani v poročilu oz. povzetku prejšnje, 17. redne seje.
Poleg navedenega je občinski svet obravnaval in sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Osnovna šola Sodražica. Z novelo je občinski svet spremenil uradni naziv osnovne šole in podružnice. Razlog za preimenovanje je bila pobuda občanov Slemen, da se njihova podružnična šola poimenuje po Janezu Evangelistu Kreku, ki je bil rojen pri Sv. Gregorju. Priliko spremembe odloka pa se je izkoristila tudi za matično šolo, ki je slovnično 'uskladila' svoje poimenovanje iz Osnovne šole dr. Ivan Prijatelj v Osnovno šolo dr. Ivana Prijatelja Sodražica.
Občinski svet je sprejel tudi Letni program kulture, sklep o določitvi cene storitve Pomoč na domu, spremenil sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica ter obravnaval in sprejel predloga Komisije za razpolaganje s stvarnim premoženjem kakor tudi program svojega dela v naslednjem letu.
Z letnim programom kulture je občinski svet določil program, višino financiranja in pogoje za subvencioniranje posameznih vrst kulturnih dejavnosti v občini. S sklepom o določitvi cen storitve Pomoč na domu je spremenil ceno te storitve iz 18,21 evrov na uro, od česar je občina subvencionirala delež v višini 13,21 evra, uporabniki pa so plačevali po 5 evrov na uro, na 19,24 evrov na uro, pri čemer bo prispevek občine sedaj znašal 13,74, plačilo uporabnika pa 5,50 evra. Povišanje cen je predlagal CSD enota Ribnici zaradi povišanja stroškov storitve kakor tudi zaradi spremembe delilnega razmerja med občino Sodražica in Ribnica (zaradi povečanja števila uporabnikov z območja naše občine se delilnik spremeni v naše breme).

Meritve najvišje dovoljene hitrosti
Obveščamo vas, da bo občinsko redarstvo v četrtek, 23. 11. 2017, izvajalo meritve najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil s samodejno merilno napravo na različnih lokacijah v občinah Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče 

Obvestilo o spremembi prometnega režima
Občina Sodražica obvešča stanovalce naselja Sodražica o spremembi prometnega režima, da bo za čas asfaltiranja regionalne ceste skozi Sodražico, v torek, 21. in v sredo, 22. novembra 2017, med 6:30 in 18:30 uro, dostop do trga, občine, tehnične in živilske trgovine Kmetijske zadruge Ribnica po Podgorski cesti, mimo pekarne Ajdič, čez dvorišče kmetijske zadruge Ribnica.
Obveščamo stanovalce Slemenske ceste in Zavode, da bo v torek, sredo in četrtek dostop do tega dela naselja preko Žimaric in Zamostca.
Skica obvoza
Občina Sodražica prosi za razumevanje in potrpežljivost.
 

Praznik Občine Sodražica
Foto: Žiga LovšinObčina Sodražica praznuje svoj praznik na podlagi Odloka o občinskem prazniku in priznanjih Občine Sodražica 30. oktobra, 'v spomin na dan, ko je cesarica Marija Terezija 'vasi' Sodražica dovolila oziroma odobrila pravico do tedenskega tržnega dneva', kot pravi določba 3. člena navedenega odloka. Po tradiciji občina Sodražica ta praznik obeleži s slavnostno sejo občinskega sveta, ki je pravzaprav občinske proslava, kjer se podelijo občinska priznanja in nagrade, program pa obogati zlasti glasbeni del.
Tako je bilo tudi letos, ko je bila v petek, 27. oktobra, zvečer, v športni dvorani v Sodražici, slavnostna prireditev. Glavni govornik je bil kot povsod navada ob tovrstnih dogodkih župan Blaž Milavec, ki je v značilno malo daljšem govoru poudaril pomen zavedanja se svojih korenin in izvora ter pripadnosti domu, domači občini, končno tudi domovini, orisal zgodovinsko ozadje občinskega praznika ter podal poročilo o najpomembnejših razvojnih projektih, ki se že izvajajo ali pa šele načrtujejo. Župan je svoj govor zaključil s čestitkami letošnjim nagrajencem in dobitnikom priznanj in z zahvalo občankam in občanom, ki razumejo in podpirajo delovanje občine ter njeno prizadevanje za razvoj in izboljšanje bivanjskega, ekonomskega in socialnega okolja. Zlasti pa da razumejo, da se vsem potrebam in željam občine ne more ugoditi, še posebej ne takoj ter, da tudi občina stori napake ali sprejme nepravilne odločitve.
Osrednji del prireditve je bila podelitev priznanj in nagrade. Priznanje župana sta prejela veteranska ekipa Balinarskega kluba Sodražica, v sestavi Jože Košmrlj, Stane Petrič, Janez Henigman in Franc Henigman, za osvojitev lovorike državnih prvakov ter Andraž Žlindra za osvojitev tretjega mesta na svetovnem prvenstvi v Ju-jitsu.
Priznanja Občine Sodražica so bila podeljena Slavki Arko, Štefki Joras in Meti Trhljen na predlog različnih skupin pobudnikov. Zlato plaketo je prejel ob 20. letnici delovanja Klub harmonikarjev Urška iz Zamostca. Letos je bilo podeljeno tudi najvišje priznanje - častni občan. Ta laskavi naziv je prejel Ivan Smisl za svoje dolgoletno družbeno udejstvovanje in delo.
Po uradnem delu proslave je sledil kulturno-glasbeni del, kjer se je domači publiki po nekaj letih odsotnosti predstavil odlični pevec, tenorist Aljaž Vesel iz Sodražice, ki je občinstvo do vrhunca razvnel skupaj s korepetitorko Kristino Jeke in Simfoničnim orkestrom Glasbene šole iz Ribnice, s prepevanjem domačih in tujih opernih slavospevov in priredb. Program so sicer obogatile tudi učenke Glasbene šole Ribnica, Hana Debeljak in Polona Mišič s citrami in Lana Matelič z violino.
Celotno prireditev je vodil in povezoval prav tako vse bolj uveljavljeni radijski voditelj, domačin Tadej Košmrlj.

Govor župana Občine Sodražica
Video celotne proslave 

Arhiv novic

Razpisi

8. 12. 2017 7:00
Razpisa za pomočnika vzgojitelje predšolskih otrok

Rok: 13. 12. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja dve prosti delovni mesti pomočnika vzgojitelja predšolskih otrok. Več informacij je objavljenih v priponkah. Razpis - 1 Razpis - 2 ... Preberi več >>

27. 11. 2017 10:00
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Rok: 31. 5. 2018 0:00

Razvojni center Novo mesto d.o.o. objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV SOFINANCIRANJA KADROVSKIH ŠTIPENDIJ DELODAJALCEM ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018. Več informacij je na voljo: https://www.rc-nm.si/razpis-rss-20172018/ ... Preberi več >>

23. 11. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 28. 11. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. Razpis ... Preberi več >>

21. 11. 2017 8:00
Razpis za izdelavo pokrite tržnice

Rok: 11. 12. 2017 10:00

Občina Sodražica objavlja razpis za izdelavo pokrite tržnice 1. OPIS JAVNEGA NAROČILA Javno naročilo zajema postavitev objekta - paviljona za namen pokrite tržnice Sodražica. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu 'Po ... Preberi več >>

15. 11. 2017 7:00
2. razpis za pokroviteljstvo Občine Sodražica za leto 2017

Rok: 15. 12. 2017 15:00

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 16/2015) in Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS, št. 105/2015), objavlja Občina Sodražica 2. RA ... Preberi več >>

13. 11. 2017 7:00
Razpis za strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'

Rok: 16. 11. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca za delo v projektu 'Naravoslovno matematična pismenost'. Več informacij je objavljenih v priponki. razpis.pdf ... Preberi več >>

Arhiv razpisov