Aktualno

Spremenjenem prometnem režimu v času začetka osnovne šole od 1. septembra naprej
Občina Sodražica obvešča vse starše in uporabnike športne dvorane Sodražica, da bo prometni režim v okolici osnovne šole in športne dvorane od 1. septembra naprej naslednji:
enosmerni dovoz do osnovne šole in športne dvorane bo iz smeri Nove vasi po cesti Notranjskega odreda. Izvoz bo čez parkirišče pri osnovni šoli po obvozni makadamski cesti čez Kurirsko ulico.
Občina Sodražica prosi vse uporabnike osnovne šole in športne dvorane za razumevanje.

SEE MEET SLOVENIA 2017
Vsa podjetja, ki želite vzpostaviti nove poslovne kontakte s poslovnimi partnerji na mednarodnem nivoju, vljudno vabimo k udeležbi na mednarodnem B2B forumu SEE MEET Slovenia 2017 .
SEE MEET SLOVENIA 2017 je mednarodni B2B forum, ki ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog. V zgolj le dveh dneh lahko razširite svoje poslovanje na domačem in mednarodnih trgih z do 15 vnaprej načrtovanimi osebnimi sestanki, ki nudijo hitro in učinkovito prepoznavanje interesa za nadaljnje poslovno sodelovanje. Dogodek organizirajo ​Mariborska razvojna agencija, RRA Koroška, Razvojni center Novo meso, Razvojni center Murska Sobota, RRA Posavje RRA Zasavje, RIC Bela krajina ter RC Kočevje Ribnica, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija. Naša želja je, da se nam pridruži čim več podjetij ter, da na dogodku spoznate nove poslovne partnerje in razširite obseg vašega poslovanja.
Termin: 24. - 25. oktober 2017
Skrajni rok za prijavo: 22. september 2017
Lokacija: Maribor, Hotel Habakuk
Prijava na dogodek: www.seemeet.si
Dodatne informacije in pomoč pri registraciji:
Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, tel.: 01 8950 610
mail: milena.glavac@rc-kocevjeribnica.si ali tomaz.lovsin@rc-kocevjeribnica.si          
 

Poziv za prijavo škode v kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017
Oškodovance na območju občine Sodražica pozivamo, da prijavijo škodo, ki je nastala v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2017.
Prijavo na predpisanih obrazcih - Obrazec 2 - Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči,  morajo oškodovanci izpolnjene in podpisane oddati v sprejemni pisarni Občine Sodražica-osebno ali po pošti, najkasneje do 8. SEPTEMBRA 2017 do 13 URE  (velja datum poštnega žiga 8. SEPTEMBER 2017).
Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe  o metodologiji za ocenjevanje škode (Ur.l. RS, 67/2003,79/2004,81/2006 in 68/2008), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročijo neugodne  vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelki, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot  30 % običajnega letnega pridelka.
Obvezen je podpis oškodovanca na prijavnem obrazcu (2x).
Obrazci za prijavo škode so oškodovancem na voljo v sprejemni pisarni Občine Sodražica in na Kmetijsko svetovalni službi ter spletni strani občine
Morebitne dodatne  informacije in pojasnila dobite na tel. 01/ 83 66 075. 

Zapora lokalne ceste Sodražica - Lipovšica - Občinska meja Ribnica
 
Obveščamo vse uporabnike lokalne ceste Sodražica - Lipovšica - Občinska meja Ribnica, da je zaradi izgradnje regionalnega vodovoda v naselju Lipovšica popolna zapora. Popolna zapora bo trajala do 25.8. 2017. Od takrat dalje pa do 30.9. 2017 pa bo potekala polovična zapora omenjenega dela odseka. Obvoz je možen skozi naselja Zamostec za stanovalce naselja Lipovšica in skozi naselje Sušje za stanovalce naselij Nova Štifta, Male Vinice in Ravni Dol.
Prosimo za razumevanje.

Napredovanje del na projektu 'Oskrba s pitno vodo Sodražica - Ribnica - Kočevje'
V občinah Sodražica, Ribnica in Kočevje se po predvideni dinamiki nadaljujejo dela na projektu oskrbe s pitno vodo SORIKO, ki ga poleg občin sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.
V občini Sodražica so se že letos izvedla gradbena in instalacijska dela na vodovodu ulica Na Pesek - čistilna naprava Sodražica ter se zaključila na vodohranu Globel (Sedlo). Na odseku vodovoda med čistilno napravo Sodražica in vodohranom Sodražica potekajo gradbena in montažna dela. Na vodovodu Podstene pa so v teku zemeljska dela za izgradnjo dostopne poti do vodnega zajetja. V polne obsegu se izvajajo gradbena in instalacijska dela tudi na odseku med vodohranom Sodražica in občinsko mejo z Ribnico (trenutno Podgoro). Prav tako se izvajajo gradbena in obrtniška dela na čistilni napravi oz. vodarni v Globeli.
V letošnjem letu se tako načrtuje zaključek del na trasi Sodražica - Lipovšica - občinska meja ter morebiti manjši del na trasi Vinice - Zapotok, ki se bo v večji meri zgradila naslednje leto.
(Vir in dodatne informacije: soriko.si)

Arhiv novic

Razpisi

5. 9. 2017 14:15
PREDNOSTNA LISTA ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Rok: 20. 9. 2017 14:15

Občina Sodražica na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/2011 in 47/2014) in javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, ki je bil javno objavlje ... Preberi več >>

4. 9. 2017 10:00
JAVNI POZIV ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ FUNDACIJE MAG. ALENKE GABRIČ ZA ŠOLSKO/ ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018

Rok: 30. 9. 2017 23:59

Fundacija mag. Alenke Gabrič, ustanova za štipendiranje (v nadaljevanju fundacija) na podlagi Pravilnika o pridobivanju sredstev ter podeljevanju štipendij in pomoči z dne, 14.09.2009 in Sklepa o določitvi odstotnih deležev štipendistov ... Preberi več >>

4. 8. 2017 10:00
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Rok: 22. 8. 2017 10:00

Občina Sodražica obvešča svoje občane, da je objavljen javni razpis za oddajo enega neprofitnega stanovanja z naslednjo površino: 66,04 m2. Stanovanje se nahaja na Cesti Notranjskega odreda 16, v Sodražici. Upravičenci za pridobitev nep ... Preberi več >>

3. 8. 2017 7:00
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017

Rok: 4. 9. 2017 11:00

Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2017 (Ur. l. RS št. 105/15, 12/17) objavlja JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE SAKRALNE DEDIŠČINE V OBČINI SODRAŽICA V LETU 2017 Predmet javnega poziva Predmet javnega ... Preberi več >>

18. 7. 2017 7:00
Razpis za predmetnega učitelja matematike in tehnike

Rok: 21. 7. 2017 23:59

Osnovna šola dr. Ivan Prijatelj Sodražica objavlja prosto delovno mesto za predmetnega učitelja matematike in tehnike. Več informacij je objavljenih v priponki. Sporočilo o prostem delovnem mestu ... Preberi več >>

26. 6. 2017 0:00
Javno naročilo 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ Sodražica

Rok: 1. 8. 2017 12:00

Predmet javnega razpisa je: 'Opravljanje šolskih prevozov v OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica za šol. leta 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021', s sklenitvijo pogodbe za obdobje 4-ih let, po naslednjih razpisanih sklopih: SKLOP 1: ... Preberi več >>

Arhiv razpisov