OBČINA SODRAŽICA

Trg 25. maja 3
1317 Sodražica
SLOVENIJA
Tel: +386 1 83 66 075
Fax: +386 1 83 71 004
E-mail: obcina@sodrazica.si

Direktor občinske uprave:
Tel: +386 1 83 71 005

Komunala, gospodarstvo:
Tel: +386 1 83 71 003
Tel: +386 1 83 66 051

Računovodstvo:
Tel: +386 1 83 66 050

Novice in obvestila o spremembah na portalu lahko prejemate na svoj elektronski naslov ...
» naročilo na novice

Ali ste aktivni pri dogajanju v lokalnem okolju?

» Glasujem      » rezultati ankete

PREDSTAVITEV KRAJA

Naselja in prebivalstvo


Sodraška dolina zavzema severnozahodni del Ribniške doline. Prične se v povirju Bistrice pod Boncarjem, nadaljuje se proti jugovzhodu in se razširi v koritasto kraško dolino z ravnim dnom in rahlo dvignjenimi robovi med dvema prelomnicama ob Veliki in Mali gori. Pobočja se ponekod zelo strmo dvigajo nad dolino. Navišji predel je Travna Gora. Območje Gore, ki obsega pet vasi, ločenih od ostalih naselij, ima obsežne travnate planjave, ki se nadaljujejo proti občini Loški Potok. Z južne strani se pobočja strmo spuščajo proti Bistrici. Severno stran doline pa obdaja precej manj strma pokrajina Slemena, ki predstavlja prijazen, valovit svet s številnimi grapami in soteskami.

Občina Sodražica leži izven glavnega slovenskega cestnega in železniškega koridorja, zato ima dokaj odročno lego. Je pa od večjih središč oddaljena manj kot 50 kilometrov - Ljubljana 45km, Kočevje 28 km, Cerknica 30 km.

Občina Sodražica ima 23 naselij, od tega je 15 naselij demografsko ogroženih. Število  prebivalstva se namreč že od obdobja pred 1. svetovno vojno počasi zmanjšuje, čemur botrujeta manjše število rojstev in odseljevanje prebivalstva. V vzponu je delež aktivnega prebivalstva, kar pomeni, da je potrebno aktivni vrsti prebivalcev omogočiti pogoje, da bodo tu ostali in skrbeli za razvoj kraja.

Zadnja statistika namreč kaže, da je v občini delovno aktivnih 908 prebivalcev, od tega 614 zaposlenih, 65 samozaposlenih, 39 kmetovalcev in kar 190 brezposelnih. Večina se preživlja z delom v industrijskih podjetjih in z obrtjo, kmetijstvo pa zaradi neugodnega podnebja in razdrobljenosti parcel ne predstavlja zadostnega zaslužka, tako, da se večina kmetov ukvarja z dopolnilno dejavnostjo - izdelovanjem suhe robe.

 


Naselje 1900 1991 2002
Betonovo 24 13 6
Brlog-del 3 2 0
Globel 159 121 115
Janeži 54 24 18
Jelovec 67 57 48
Kotel 19 4 5
Kračali 82 46 41
Kržeti 117 59 55
Lipovšica 73 51 44
Male Vinice / / 16
Nova Štifta 7 8 6
Novi Pot 47 12 12
Petrinci 91 42 32
Podklanec 160 91 99
Preska 27 6 0
Ravni Dol 59 27 15
Sinovica 57 18 13
Sodražica 798 786 771
Travna Gora / / 0
Vinice 182 143 100
Zamostec 315 221 208
Zapotok 154 199 196
Žimarice 382 281 244
Skupaj 2476 2193 2046