Predpisi v pripravi

V skladu s sklepom 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica z dne 10. 02. 2016 javno objavljamo:

Navedena dokumenta sta bila sprejeta v 1. obravnavi na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 18. 10. 2017.

Javna objava bo trajala do ponedeljka, 20. 11. 2017, do 11. ure.

Javna predstavitev za vaške odbore in krajevni odbor ter zainteresirano javnost bo v sredo, 8.11.2017, ob 19. uri, v sejni sobi Občine Sodražica.

Več informacij lahko dobite pri Blažu Kovačiču na tel. 01 83 66 051 oz. blaz.kovacic@sodrazica.si 

V času javne objave lahko vsi zainteresirani podajo predloge ali pripombe pisno po redni ali e-pošti (na naslov obcina@sodrazica.si) ali na zapisnik v tajništvu Občine Sodražica.

 

V skladu s sklepom 9. redne seje Občinskega sveta Občine Sodražica z dne 10. 02. 2016 javno objavljamo:

Navedeni dokument je bil sprejet v 1. obravnavi na 17. redni seji Občinskega sveta Občine Sodražica, dne 18. 10. 2017.

Javna objava bo trajala do ponedeljka, 20. 11. 2017, do 11. ure.

Več informacij lahko dobite pri Petri Marn na tel. št. 01 83 66 075 oz. petra.marn@sodrazica.si

V času javne objave lahko vsi zainteresirani podajo predloge ali pripombe pisno po redni ali e-pošti (na naslov obcina@sodrazica.si) ali na zapisnik v tajništvu Občine Sodražica.