Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta

Mandat 2014 – 2018

 

20. redna seja – 18. 4. 2018

19. redna seja – 21. 2. 2018

18. redna seja – 6. 12. 2017

17. redna seja – 18. 10. 2017

2. izredna seja – 25. 9. 2017

2. dopisna seja – 25. 7. 2017

16. redna seja – 7. 6. 2017

Poročilo Nadzornega odbora za leto 2016

Poročilo o opravljeni notranji reviziji investicijskih odhodkov Občine Sodražica za leto 2016

Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Obrazložitev

Sprejeti Sklep o cenah najemnine za grobove na pokopališčih v občini Sodražica

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Obrazložitev

Elaborat – čiščenje in odvajanje

Sprejeti Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju občine Sodražica

Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

Obrazložitev

Elaborat

Sprejeti Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov

15. redna seja – 19. 4. 2017

14. redna seja – 1. 3. 2017

1. izredna seja – 25. 1. 2017

1. dopisna seja – 6. 1. 2017

13. redna seja – 14. 12. 2016

12. redna seja – 12. 10. 2016

11. redna seja – 15. 6. 2016

10. redna seja – 20.4. 2016

9. redna seja – 10. 2. 2016

8. redna seja – 21. 12. 2015

7. redna seja – 13. 12. 2015

6. redna seja – 16. 9. 2015

5. redna seja – 18. 6. 2015

4. redna seja – 23. 4. 2015

3. redna seja – 25. 2. 2015

2. redna seja – 11. 12. 2014

1. redna seja – 16. 10. 2014